Begeleiding (buitenlandse) Asielhonden.

Artikelindex

Maggie website asielhond        Quality Label 2021 JPG   Mindfull Based Coaching

Begeleiding op maat voor honden uit een Buitenlands of Nederlands asiel.

Als eerste in Nederland verzorgen wij begeleiding op maat voor honden welke geadopteerd zijn uit het binnen of buitenland.
Mede door onze hulp en werkzaamheden in (buitenlandse) asiels hebben wij zeer veel Ervaring en Expertise  opgedaan maar even zo belangrijk is dat wij 
speciale studie's hebben gevolgd om de emotie's , en gevoelslevenvan deze (straat) honden oftewel Free Range Dogs nog beter te leren begrijpen.

Agressie in hun leefwereld - Verwaarlozing - Gedumpt - Mishandeling - Pesten door kinderen op straat - Geleefd zonder menselijke zorg, Scheiding enz.
Ondanks dit alles hebben deze honden bijna nooit het vertrouwen in de mens opgegeven en zijn zij vaak de meest lieve, trouwe, dankbare 
en lichamelijke sterkste honden die je je maar kunt voorstellen.

Asielhonden hebben vaak veel meegemaakt en wij kunnen niet altijd doorgronden wat dit geweest is. 
Gelukkig zijn er genoeg mensen die besluiten om deze groep honden een fijn en stabiel thuis te geven. 
Speciaal voor deze groep honden bieden wij begeleiding op maat aan. 

Met begeleiding op maat bedoelen wij dat deze honden er doorgaans (nog) niet klaar voor zijn om in een groepje deel te nemen aan een cursus.
Dit heeft tijd, de juiste inzichten en rust nodig.
Een asielhond aan een groepscursus deel te laten nemen kan soms gewoon nog te stress vol of te beangstigend zijn voor je  hondenvriend.
Voorbeeld:
Vaak wordt er geinsinueerd dat een hond dat veel en onrustig aan de grond snuffelt gewoon van alles wil ruiken.
De hond wordt in een hondenklasje of op speurles gedaan om hem emotioneel moeier te maken.
Helaas werkt dit doorgaans alleen maar averecht en zal het gedragsprobleem juist doen verergeren.
Onrustig of druk gedrag is bijna altijd een vorm van ernstige stress zijn doorgaans "Conflictvermijdende signalenen" (wat verward wordt met snuffelen)
De hond zit in emotionele nood en dient als dusdanig hierin verzorgt te worden.

Asiel honden begeleiden wij dus bij voorkeur 1 op 1 en het liefst in de veilige thuissituatie.
Tijdens deze consulten zal de hond geobserveerd  en inzicht verkregen worden in zijn emotionele gemoedstoestand door een ervaren gedragsspecialist (dus geen trainer) welke gespecialiseerd is en over een breed referentiekader beschikt met betrekking tot hetbegeleiden van asielhonden
Aan de hand hiervan zullen er inzichten verstrekt worden , adviezen en oefeningen meegegeven worden welke zullen bijdragen aan de
verbetering van het welzijn van je hondenvriend.

Maar bovenal hebben deze honden eerst het verkrijgen van Veiligheid - Vertrouwen  en Begrip nodig.
Is deze er? Dan komt de Connectie en dus het opvoeden vanzelf wel.

Ook het rastype hond vereist een specifieke inzicht en benadering van begeleiding.
B.v. Een Berghondtype heeft een andere Motivatie , Skills en C
ommunicatie dus begeleiding nodig  dan b.v. een Jachthond type.

Enne... laat de goedbedoelde adviezen van de buurman met jarenlange persoonlijke ervaring even voor wat het is. 
Hondengedrag specialist/ therapeut is een professioneel vak en ben je niet zomaar.
Zij / hij heeft hiervoor net zoals b.v. een dierenarts voor gestudeerd en de broodnodige praktijkervarigen in opgedaan.

Het is toch niet zo leuk als je verwacht had
Verdriet of onmacht omdat je toch niet helemaal verwacht had dat je nieuwe hondenvriend zich anders gedraagt dan dat je gehoopt had maken wij regelmatig mee.
Wij begrijpen dit helemaal en vertel het gerust aan ons.
Samen bespreken wij wat wij hieraan kunnen doen.
Geen Puchen - Manipulatie of Strenge aanpak - Dit zal het vertrouwen tussen jou en je hondenvriend alleen maar schaden.
Wel - Leren te begrijpen wat hondendrag is en deze anders is dan mensengedrag
Connectie = Vertrouwen = Leren