Connectiemethode®


Puberhond Joep

Wij verzorgen onze cursussen middels een Nieuwe Tijdse wijze:  de Connectiemethode®

De Connectiemethode© is een Nieuwe Tijdse wijze om vriendelijk en conflictvrij met honden om te leren gaan.
Alleen hondenscholen welke in het bezit zijn van de Quality Label Connectiemethode hebben geleerd hoe zij deze wijze van hondenbegeleiding kunnen uitdragen.

Bij de Connectiemethode ga je leren kijken en begrip te krijgen naar de natuurlijke gedragingen van je hond
Maar ook waarom hij iets doet en hoe je hier het beste mee om kunt gaan om een unieke wederzijdse en respectvolle band op te bouwen.

Een hond is of je wilt of niet een dier wat nog dicht bij zijn natuurlijke instinkten staat.
Honden leven in het heden, en kunnen ook niet redeneren of in het verleden denken.
Dat kan alleen het menselijk dier. (Wij zijn diersoort MENS)
Een mens leert met zijn ogen, de hond met zijn neus en zintuigen.
Mensen communiceren met elkaar vocaal - honden met lichaamstaal.
Mensen halen de meeste informatie binnen door te kijken - honden het meest met hun reukorgaan.

Connectie betekent verbinding op een natuurlijke wijze, elkaar begrijpen en aanvoelen.
Dit is al de beloning op zich 
Daarom worden er ook geen (snoep)beloningen ingezet
om gewenst gedrag af te dwingen of te manipuleren.
Gehoorzaamheids cursussen verzorgen wij niet.
Je hond is tenslotte geen robot
welke op het voor jou gewenste moment een kunstje voor je doet.

 Wij ondersteunen jou in de opvoeding van je hond met respecthouding van je eigen gevoelens en inzichten

Begeleiding en Hondenopvoeding met respect voor het natuurlijke gedrag van de hond.
Een hond wordt geen mens en leeft dicht bij de natuur, maar heeft net als de mens intelligentie, hormonen en emotionle gevoelens.

Begrip leren tonen voor de natuurlijke gedragingen en gevoelens van je hond.
Bij ons leer je niet te Conditioneren - Wat inhoud dat de hond wordt beperkt om zelf keuze's te maken.
Honden hebben behoefte aan strategieen  om ZELF met hun stress, angst of frustratie te leren omgaan.
Geen aangeleerde hulpeloosheid maar zelfregulatie.

Bij ons ga je leren waarom een hond (zeker pups, pubers en honden met een "rugzakje" ) dingen doen
welke wij soms niet graag willen zien en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. 
Geen opgelegde gehoorzaamheids oefeningen zoals bijvoorbeeld - Kijk - Lig - Zit - Volg - Voet  enz.
Dit zijn aangeleerde  kunstjes voor je hond hij doet dit om jou als mens te plezieren maar voelt of leert hier emotioneel niets van. 

Bovendien hoef je bepaalde handelingen helemaal niet op een trainingsveld te leren vaak doet een hond doet dit uit zichzelf wel
als hij zich goed voelt. (Reflexen) en kun je hierop inspelen.
Je hond  dus op een plaats leren liggen kun je dus prima en snel zonder dit steeds op een veld te oefenen in een thuissituatie gedaan krijgen.
Wij werken ook in plaats van commando's met "vriendelijke verbale en non verbale communicatie"
Je hond zal prima naar je kunnen luisteren als hij zich veilig bij jouw voelt en op een ongedwongen manier goed in connectie met jou is.
In feite hoeft hij dit dus helemaal niet op een hondenschool te leren, al is een stukje ondersteuning voor zijn baasje hierin natuurlijk wel prettig.

• Aangeleerde hulpeloosheid. =  De hond heeft geen invloed meer over de dingen die hem overkomen. Gevolg: niet meer zonder zijn mens kunnen herstellen uit voor hem moeilijke situatie's. De mens moet grip op de hond blijven houden anders verliest hij zichzelf in zijn gevoelens en emotie. Op den duur zou  een  hond mogelijk Passief onderdanig gedrag kunnen ontwikkelen wat zich  kan uiten in gedragsproblemen of chronisch ziek zijn of zelfs in een  depressie verkeren. Ook gevallen van "Redirecite" zijn hierin bekend = Plots uitvallen naar eigen mensen als het emotionle "emmertje" vol zit.
• Zelfregulatie = Vermogen om goede keuze's te mogen maken uit de eigen gedrags mogelijkheden en deze gedragingen zelf of met anderen (de mens) te realiseren.  

Communiceren in plaats van commanderen.   
Milde vorm van leiding en begrenzing leren geven aan je hond. Een hond heeft leiding en structuur nodig, dit geeft hem vertrouwen en rust.

Wederzijds respect voor zowel hond als mens.
Begrip voor hondengedrag tonen, maar je hond dient ook begrip voor mensengedrag leren te tonen.
Denk hierbij aan:  Opspringen -Niet kunnen stoppen met blaffen - Voedsel op tafel negeren -  erg hard aan de lijn blijven trekken op volwassen leeftijd. 

Je hond leren op te voeden.
  Oefeningen afdwingen met snoepjes werken doorgaans alleen maar averechts, gedragsproblemen ontstaan hier regelmatig door. 
. En waarom 'moet' een hond  b.v. bij iedere stoeprand zitten? Rustig wachten om samen over te steken volstaat toch ook?
  Inzicht krijgen waarom een hond treuzelt, snuffelt, kijkt, ruikt en trekt aan de lijn en hoe hier mee om te gaan is toch veel zinvoller.

Honden geen stukjes klei die in een aantal weken in een gewenst plaatje kunt vormen. 
  Je hond binnen acht lessen opvoeden kan dus absoluut niet.
  Opgroeien en ontwikkeling van een hond is net zoals bij mensen een proces, dit heeft tijd, inzicht en geduld nodig.

• Iedere hond is net zoals mensen uniek in zijn doen en laten
  Wij streven naar  het werken aan een goede en begripvolle relatie tussen jou en je hond.= Connectie

Honden zijn intelligente wezens, wij vinden het ontplooien van deze intelligentie een must.
  Stimuleren van gewenst gedrag door je hond het zelf te laten doen en ervaren = Zelfregulatie .
  Kinderen kauw je toch ook niet alles voor? Contineu oefeningen afdwingen d.m.v. snoepbeloning is louter manipulatie
  wat kan leiden tot het ontstaan van ongewenst frustratiegedrag gedrag om snoep.

Wist je dat een hond die voor je uit loopt NIET dominant is of de leiding wil nemen?
Dominantie is totaal wat anders en honden zijn bijna nooit dominant naar mensen toe, dit wordt nog te veel verward met angst gedrag.
En een hond die bijvoorbeeld je bank of spullen sloopt PEST JE NIET. Honden pesten namelijk van nature niet, zit niet in hun gedragssysteem.
En o ja.. Honden leven met mensen niet in en roedel maar cooperatief en werken samen. 
Dus dat de hond onder aan de roedel moet staan of zijn plek in de roedel moet weten klopt dus helemaal niet.

Veel aandacht voor communicatie van de hond.
  Honden communiceren naar andere honden toe maar ook naar zijn mens, wat bedoelt hij en hoe "lees" je dit?
  Lichaamstaal leren lezen is een belangrijk element tijdens al onze cursussen.

Voorkomen van overtraining.
  Eén uurtje training per week ruim voldoende is voor jou en je hond.
  Een hond krijgt voldoende informatie en prikkels binnen in zijn belevingswereld. Veel rusten is ook erg belangrijk voor honden, en dit geld zeker voor de puppy's   en pubers. Door te veel en te vaak te willen oefenen kunnen mogelijk gedragstoornissen in de hand gewerkt worden.
  De cursus is ook bedoelt om inzicht in gedrag en gevoelens van je hond te verkrijgen, hiermee om te leren gaan wat weer een positief effect heeft op de 
  opvoeding.

 Bij de Duinhonden zijn Puppy's daarom welkom vanaf hun 10e week, eerst lekker even in de eigen nieuwe thuissituatie wennen en socialiseren.
 De gedrachte dat een pup zo snel mogelik naar een hondenschool moet om te leren socialiseren is niet meer geheel van deze tijd
 en veel te vermoeiend voor je kleine pup.
Je kunt altijd om priveondersteuning vragen mocht je de omgang met je pup de eerste weken in de thuisomgeving  lastig vinden.

Aandacht voor groei en ontwikkeling hondenl Bewust worden dat een hondenlichaam in alle rust dient te groeien.
Loopoefeningen in een  natuurlijke omgeving dragen bij tot een verantwoorde spierontwikkeleling om chronische blessure's op latere leeftijd.

• WAT ONS VERDER OPVALT
Er veel hondenscholen pretenderen te werken aan het natuurlijke gedrag van de hond, maar toch honden trainen en met snoepbeloningen werken.
Dit is geen connemctiemethode en zeker niet inspelen op het natuurlijke gedrag van de hond. 
Onze methode is vrij uniek en alleen Quality Label BE houders en afgestudeerden van de opleiding LEARNING WITH ANIMALS begeleiden honden en hun mens middels de  natuurlijke inzichten. Trainen valt hier ook niet onder wij zijn dus ook GEEN trainers.
Tevens valt onder deze methode dat wij ook daadwerkelijk in een natuulijke omgeving de lessen verzorgen (Real Live Skills) en zo min mogelijk op een omsloten oefenterrein al hebben wij deze wel tot onze beschikking. Een trainingshal gebruiken wij uit principe niet. Akoestiek een ramp voor honden en honden blaffen nu eenmaal. (honden horen ongeveer vijf keer scherper dan mensen) 

 Arktikel met specifieke uitteg Connecitiemethode©

 Copyright

De Connectiemethode© is een unieke en moderne wijze om meer begrip voor het gedrag van je hond te krijgen in onze nieuwentijdse levenswijze en hier mee leren om te gaan. Voorlopig is alleen hondenschool de Duinhonden gekwalificeerd om in de regio Kennemerland en Zaanstad betreffende methode uit te dragen. Wij merken dat er hondenscholen insinueren deze methode ook uit te dragen maar hebben hier geen expertise in (de klok horen luiden...). Dit vinden wij jammer en zeer misleidend voor hondeneigenaren omdat er hierbij een verkeerd beeld geschetst wordt van wat daadwerkelijk inhoud. Een goede hondenschool welke de connectiemethode onderricht moet middels een Quality Label kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk studie's hebben afgemaakt of voltooid. Ook zijn Labelhouders verplicht ieder jaar bijgeschoold te worden en studiepunten te behalen.om betreffende Qualitylabel te kunnen behouden.
Let hier dus even op.

Teksten, en foto's mogen daarom niet letterlijk worden overgenomen door collega hondenschool houders.
Elk gebruik hiervan dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij auteursrechthebbende.

Al onze teksten en vooral de foto's zijn daarom copyrechtelijk beschermd.
Elk gebruik hiervan dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij auteursrechthebbende.